Marilyn

人生如梦,梦如人生. 一生都在追梦!!!
博文
(2009-01-19 15:34:28)
雨霖铃
寒蝉凄切。对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处、兰舟催发。
执手相看泪眼,竟无语凝噎。念去去、千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。
多情自古伤离别。更那堪、冷落清秋节。今宵酒醒何处,杨柳岸、晓风残月。
此去经年,应是良辰、好景虚设。便纵有、千种风情,更与何人说。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
http://blog.wenxuecity.com/blogview.php?date=200612&postID=197[阅读全文]
阅读 ()评论 (1)
(2009-01-18 14:14:39)
好喜欢她的歌,你要用心听啊!
花雨夜-by小小艾.http://blog.wenxuecity.com/blogv...08&postID=13458[阅读全文]
阅读 ()评论 (1)
《股市金刚经》高手们浓缩的精华
总则:
交易之道,刚者易折。惟有至阴至柔,方可纵横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。
成功,等于小的亏损,加上大大小小的利润,多次累积。
做到不出现大亏损很简单,以生存为第一原则,当出现妨碍这一原则的危险时,抛弃其他一切原则。因为,无论你过去曾经,有过多少个100%的优秀业绩,现在只要损失一个100%[阅读全文]
阅读 ()评论 (1)
(2009-01-18 14:05:36)
一直很喜欢诗词,尤其唐诗宋词。喜欢柳永的荡气回肠,喜欢李白的豪情奔放,喜欢杜甫的忧国忧民,喜欢李清照的婉约柔媚.最近,喜欢上了Shelley(雪莱)的这一首:送给你:Ichangedacoupleofwordsfromtheoriginalpoemandthetranslationaswelltomakeitbetteraccordingtomyinterpretation.ONEwordistoooftenprofanedForustoprofaneit,Onefeelingtoofalselydisdain'dForustodisdainit.OnehopeistoolikedespairForprudencetosmother,Andpi...[阅读全文]
阅读 ()评论 (1)
[<<]
[6]
[7]
[首页]