Midway8989

在别处是Midway,这里加8989,有重名.
正文

朗读:唐诗三百首(2)七言古诗(5/16)

(2010-03-07 01:53:31) 下一个

唐诗三百首 (2) 七言古诗 (42 首 )
朗读:唐诗三百首 (2) 七言古诗 (5/16)(15-19 杜甫; 97-108 页)
《唐诗三百首》为孙洙选本,这里用书:《唐诗三百首 - 名家集评本》中华书局 2005 版。

此录音 MP3 文件的地址是: http://space.wenxuecity.com/media/1267955175.mp3
在下在这里“唸”书,除原文版本有出入和特意念点“古音”外,很有可能哪里有错读的字词,诚心希望网友听到了,有什么问题,随时在留言处指正。“唸”书虽是自娱自乐,但希望您听到了对您有些积极的意义,实在不愿误人子弟。感谢各位“听”贴,也感谢各位赐教。

为了您又要听和看的方便,播放器原预制的自动播放( autostart ),现在换成非自动了,您可以根据您的方便,按播放键( play )来听录音。
原文

韦讽录事宅观曹将军画马图 - 杜甫

国初以来画鞍马,神妙独数江都王。
将军得名三十载,人间又见真乘黄。
曾貌先帝照夜白,龙池十日飞霹雳。
内府殷红玛瑙盘,婕妤传诏才人索。
盘赐将军拜舞归,轻纨细绮相追飞。
贵戚权门得笔迹,始觉屏障生光辉。
昔日太宗拳毛
,近日郭家狮子花。
今之新图有二马。复令识者久叹嗟。
此皆骑战一敌万,缟素漠漠开风沙。
其余七匹亦殊绝,迥若寒空动烟雪。
霜蹄蹴踏长楸间,马官厮养森成列。
可怜九马争神骏,顾视清高气深稳。
借问苦心爱者谁,后有韦讽前支盾。
忆昔巡幸新丰宫,翠花拂天来向东。
腾骧磊落三万匹,皆与此图筋骨同。
自从献宝朝河宗,无复射蛟江水中。
君不见金粟堆前松柏里。龙媒去尽鸟呼风

丹青引赠曹将军霸 - 杜甫

将军魏武之子孙,于今为庶为青门。
英雄割据今已矣,文采风流今尚存。
学书初学卫夫人,但恨无过王右军。
丹青不知老将至,富贵于我如浮云。
开元之中常引见,承恩数上南熏殿。
凌烟功臣少颜色,将军下笔开生面。
良相头上进贤冠,猛将腰间大羽箭。
褒公鄂公毛发动,英姿飒爽来酣战。
先帝天马玉花骢,画工如山貌不同。
是日牵来赤墀下,迥立阊阖生长风。
诏谓将军拂绢素,意匠惨淡经营中。
斯须九重真龙出,一洗万古凡马空。
玉花却在御榻上,榻上庭前屹相向。
至尊含笑催赐金,圉人太仆皆惆怅。
弟子韩干早入室,亦能画马穷殊相。
干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧。
将军画善盖有神,必逢佳士亦写真。
即今漂泊干戈际,屡貌寻常行路人。
涂穷反遭俗眼白,世上未有如公贫。
但看古来盛名下,终日坎
缠其身

 

 

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (1)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.