Midway8989

在别处是Midway,这里加8989,有重名.
博文
(2013-02-07 04:02:39)
七律-悼刘宾雁(2005年12月6日)宾雁身埋新大陆,英灵魂绕旧神州。人妖奄混挥锋笔,憎爱分明刺利矛。两种忠诚多驿舍,几回叛逆数阶囚。西街贡院曾谋面,风咽寒冬哭老刘。
写于2005年12月6日刘先生逝世的当日。今天新闻:
刘宾雁流亡海外16年,魂断异乡,骨灰返国,昨安葬于京郊天山陵园。“长眠于此的这个中国人,曾做了他应该做的事,说了他自己应该说的话。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
生查子-迎2013新年;祝大家新年快乐!
无事春到秋,南美新年季。(2012年10月底,在下曾赴秘鲁旅游)天地有恒规,玛雅只常历。三国演伶官,(2012年,俄、美和中三国都有高层大戏)一地犹排戏。时感旧乡情,瞻明黮昏蔽。
辞旧迎新之际,祝网友、诗友新年快乐,万事如意![阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2012-12-27 01:17:07)
七绝-读清史嘉庆篇有感
一代一朝总有终,
花招诡计可无穷。
亲亲嘉庆庸庸后,
等死博赢找死功。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2012-09-30 02:25:37)
蝶恋花-壬辰年八月十五我与月仙无聚会。长夜乌云,遮蔽清光瑞。风到黯林摇委佩,菊开异域非陪醉。流徙经年居更北。越远南乡,唯剩潸潸泪。幸好老妻盈笑对,广寒何似家温惠。[阅读全文]
阅读 ()评论 (3)
(2012-09-30 02:23:38)
七绝-解字“孚”上风下水中有孚,云乱雨将听凤雛。刳木渔豚刚也逊,来年信认大前途。
应网友之邀而作。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2012-08-23 00:04:26)
鹊桥仙-壬辰年七月七日养牛事业,
搘机生计,
每岁一霄相会。
也无天马也无槎,
只凭那、鹊儿受累。银河猛浪,
魁罡搅转,
新月闲情娇贵。
嫦娥神话有吴刚,
还挣个、广寒宫醉。[阅读全文]
阅读 ()评论 (2)
(2012-08-14 01:04:07)
七绝-读沈阳卷帘门新闻沈阳街巷卷帘门,商户外游逃暑瘟。如日中天犹炫耀,小民掐指已黄昏。
[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2012-07-30 00:59:55)

踏莎行-夏日周末是处行她,
随时有我。
每周携手田间过。
风轻石椴蕊黄飞,
天长星斗茵蔯落。花傍围观,
河边对坐,
抬头点数云儿朵。
旋来阵雨爽淋漓,
笑言狼狈开心乐。
[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
细读《一斛珠》,开论宋词韵之四
最后选两个南宋的词作,说明当时的人,面对入声韵的混乱,试图寻找的解决办法。韩元吉和史达祖都是汴梁人,自小会不会说入声词大概都可怀疑,后来到江南当然会更多地接触到所谓入声。而入声的不堪,对他们是个挑战。他们如此写入声韵词:醉落魄•一斛珠韩元吉-2(韵e/ai音调混)(基本是e音,但多已是平声)
菊花又折。[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
细读《一斛珠》,开论宋词韵(之三)现在要说入声韵。入声属仄声,律诗根本极少仄声韵,所以入声韵问题大致都是和宋词有关。《一斛珠》,作为仄声韵词,绝大多数作品是属入声韵一类,用普通话来朗读,不堪其苦。首先一例用韵属于《词林正韵》第十六部,入声三觉、十药。从例词后的汉语拼音中可看出,韵字的音现在已相去甚远,不但音变了,调也不同。要用普通[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[>>]
[尾页]