Willie_USA诗稿

一风也飘泪一水也深情
博文
(2018-04-15 20:12:41)
五绝花语 文/威力 (一) 风斜窗雨细, 半道彩虹来。 忽见云中刺, 原来月季开。 (二) 花笑春风弱, 春风恨我狂。 谁凭三两酒, 尽吻满枝香。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (1)
西江月打工自序 文/威力 百丈高楼我盖,千帘窗户谁娇?偶看云外鸟风骚。山里炊烟正好。 明月何须灯火,杯深更觉琴箫。来年只与稻花撩。最是老家不老。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2018-04-10 06:36:16)
七律清明 文/威力 梦摇风影何声息, 一路家人雨在前。 不待天高鸢细语, 但看水酒树生烟。 今身总是还心愿, 到死才知欠百年。 他日他乡云扣断, 江南留我半分田。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2018-04-06 19:08:15)
五绝茶意 文/威力 (一) 把壶人有趣, 独怕味生风。 细听清泉落, 今宵客不同。 (二) 雨点东山歇, 花衣绿更新。 满天飞手影, 只是采茶人。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2018-03-12 07:39:22)
五绝除夕夜感怀 文/威力 酒香犹未远,阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
阅读 ()评论 (0)
(2018-01-22 00:12:37)
花开枝会老, 景去水无舟。 但看云中燕, 依风正自由。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
阅读 ()评论 (0)
阅读 ()评论 (0)
(2017-11-27 09:04:58)
霞入西窗窑壁暖,
风箱石碾远山声。
篱前犬跃无谁答,
垅上云稀有影耕。
莫念咸阳楼百丈,
惟祈春雨蓄三成。
沟头路尾家归汉,
月照妻儿一炕横。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[>>]
[尾页]