Go Cardinal

Once a cardinal, alway a cardinal
正文

校后湖边 之二

(2015-10-10 17:01:33) 下一个

昨夜孱珠洗秋萍    我寻香迹到花丛    秋情已作愁点点    不语湖山却青青

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (1)
评论
阿留 回复 悄悄话 “秋情已作愁点点,不语湖山却葱葱”,大妙句!
登录后才可评论.