jk的所谓随笔

赶上或追上,实在不行就远远的跟着吧。真累!
个人资料
  • 博客访问:
归档
正文

2023年09月18-22日美国股市记录.傲日其愣(多人) 天山放歌

(2023-09-18 08:51:40) 下一个

欣赏歌曲:傲日其愣(多人) 天山放歌

2023年09月18日美国股市记录。

周一美股上涨。

中盘保持上涨。

美股周一总算守住小涨。

2023年09月18日美国股市收盘记录。

2023年09月19日美国股市记录。

美股周二下跌。

中盘下跌幅度缩小。

美股周二下跌收盘。

2023年09月19日美国股市收盘记录。

2023年09月20日美国股市记录。

美股周三涨跌不一。

中盘保持涨跌不一。

美股周三下跌收盘。

2023年09月20日美国股市收盘记录。

2023年09月21日美国股市记录。

美股周四继续下跌。

中盘保持下跌。

美股周四大跌收盘。

2023年09月21日美国股市收盘记录。

2023年09月22日美国股市记录。

美股周五上涨。

中盘涨跌不一。

美股周五反转下跌收盘。

2023年09月22日美国股市收盘记录。

回顾:

2019年12月30日美国股市收盘记录。道指:28,538.44。标普:3,230.78。纳指:8,972.60。

2020年12月31日美国股市收盘记录。道指:36,606.48。标普:3,756.07。纳指:12,888.28。

2021年12月31日美国股市收盘记录。道指:36,338.30。标普:4,766.18。纳指:15,644.97。

2022年12月30日美国股市收盘记录。道指:33,147.25。标普:3,839.50。纳指:10,466.48。

。。。。。。。。。。。。。

2023年01月06日美国股市收盘记录。道指:33,630.61。标普:3,895.08。纳指:10,569.29。

2023年01月13日美国股市收盘记录。道指:34,302.61。标普:3,999.09。纳指:11,079.16。

2023年01月20日美国股市收盘记录。道指:33,375.49。标普:3,972.61。纳指:11,140.43。

2023年01月26日美国股市收盘记录。道指:33,949.41。标普:4,060.43。纳指:11,512.41。

2023年02月03日美国股市收盘记录。道指:33,926.01。标普:4,136.48。纳指:12,006.96。

2023年02月10日美国股市收盘记录。道指:33,869.27。标普:4,090.46。纳指:11,718.12。

2023年02月17日美国股市收盘记录。道指:33,826.69。标普:4,079.09。纳指:11,787.27。

2023年02月24日美国股市收盘记录。道指:32,816.92。标普:3,970.04。纳指:11,394.94。

2023年03月03日美国股市收盘记录。道指:33,390.97。标普:4,045.64。纳指:11,689.01。

2023年03月10日美国股市收盘记录。道指:31,909.64。标普:3,861.59。纳指:11,138.89。

2023年03月17日美国股市收盘记录。道指:31,861.98。标普:3,916.64。纳指:11,630.51。

2023年03月24日美国股市收盘记录。道指:32,237.53。标普:3,970.99。纳指:11,823.96。

2023年03月31日美国股市收盘记录。道指:33,274.15。标普:4,109.31。纳指:12,221.91。

2023年04月06日美国股市收盘记录。道指:33,485.29。标普:4,105.02。纳指:12,087.96。

2023年04月14日美国股市收盘记录。道指:33,886.47。标普:4,137.64。纳指:12,123.47。

2023年04月21日美国股市收盘记录。道指:33,808.96。标普:4,133.52。纳指:12,072.46。

2023年04月28日美国股市收盘记录。道指:34,098.16。标普:4,169.48。纳指:12,226.58。

2023年05月05日美国股市收盘记录。道指:33,674.38。标普:4,136.25。纳指:12,235.41。

2023年05月12日美国股市收盘记录。道指:33,300.62。标普:4,124.08。纳指:12,284.74。

2023年05月19日美国股市收盘记录。道指:33,426.63。标普:4,191.98。纳指:12,657.90。

2023年05月26日美国股市收盘记录。道指:33,093.34。标普:4,205.45。纳指:12,975.69。

2023年06月02日美国股市收盘记录。道指:33,762.76。标普:4,282.37。纳指:13,240.77。

2023年06月09日美国股市收盘记录。道指:33,876.78。标普:4,298.86。纳指:13,259.14。

2023年06月16日美国股市收盘记录。道指:34,299.12。标普:4,409.59。纳指:13,689.57。

2023年06月23日美国股市收盘记录。道指:33,727.43。标普:4,348.33。纳指:13,492.52。

2023年06月30日美国股市收盘记录。道指:34,407.60。标普:4,450.38。纳指:13,787.92。

2023年07月07日美国股市收盘记录。道指:33,734.88。标普:4,398.95。纳指:13,660.72。

2023年07月14日美国股市收盘记录。道指:34,509.03。标普:4,505.42。纳指:14,113.70。

2023年07月21日美国股市收盘记录。道指:35,227.69。标普:4,536.34。纳指:14,032.81。

2023年07月28日美国股市收盘记录。道指:35,459.29。标普:4,582.23。纳指:14,316.66。

2023年08月04日美国股市收盘记录。道指:35,065.62。标普:4,478.03。纳指:13,909.24。

2023年08月11日美国股市收盘记录。道指:35,281.40。标普:4,464.05。纳指:13,644.85。

2023年08月18日美国股市收盘记录。道指:34,500.66。标普:4,369.71。纳指:13,290.78。

2023年08月25日美国股市收盘记录。道指:34,346.90。标普:4,406.73。纳指:13,590.65。

2023年09月01日美国股市收盘记录。道指:34,837.71。标普:4,515.77。纳指:14,031.81。

2023年09月08日美国股市收盘记录。道指:34,576.59。标普:4,457.49。纳指:13,761.53。

2023年09月15日美国股市收盘记录。道指:34,618.24。标普:4,450.32。纳指:13,708.33。

。。。。。。。。。。。。。

2023年09月18日美国股市收盘记录。道指:34,624.30。标普:4,453.53。纳指:13,710.24。

2023年09月19日美国股市收盘记录。道指:34,517.73。标普:4,443.95。纳指:13,678.19。

2023年09月20日美国股市收盘记录。道指:34,440.88。标普:4,402.20。纳指:13,469.13。

2023年09月21日美国股市收盘记录。道指:34,070.42。标普:4,330.00。纳指:13,223.99。

2023年09月22日美国股市收盘记录。道指:33,963.84。标普:4,320.06。纳指:13,211.81。

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.