bxz2000的博客

Von Prof.Dr.TCM Akupunktur-Genie Zhang u. Dr.med.Yu Lu-Spez:
正文

丹医心悟

(2009-10-17 18:04:54) 下一个
近年来,中医面临着一个关键时刻,一个转折点,一个机遇,一个挑战。

    一方面,中央政府意识到发掘中医宝库的重要性,投入大量资金,对中医学开展研究;另一方面,众多“科学警察”对中医学开展围攻,指中医为伪科学。同时,在中医自身内部也存在重大的问题。近六十年的学院教育,并没有能够批量生产高质量的中医师;反之,现有中医师的平均水准比之师徒传承的时代大幅度下降,几至于中医只剩下治疗慢性病,只剩下一次看病数十付药慢慢喝的状态。

    幸有先师廖公者出,力倡丹医心法,打破传统中医学术保守的习惯,大力教育提携年轻学子。从师学者,各行各业,各有受益。师皆予以鼓励,寄予厚望。如余等之以西方医学教育为始者,师亦大加勉励,而云熟悉现代医学者能学中医,乃未来发展之希望。

    余退而思之,非但思师所授医法,亦思师之所言。云何以现代医学人而学中医乃未来发展之希望?久思而稍有得,不敢私藏。愿借此公之同道,以为回报师教育之恩于万一。

    何谓现代化?余意所谓现代化者,非指机械化学、电脑自动之谓。盖每一时代,于其当时均可称现代。上古解绳而治,人皆自安,病者可祝由而已,此乃当时之现代化。中古人心渐浊,圣人乃制砭石、毒药、导引等法以对治,此亦当时之现代化。以是思之,则今之现代化者,亦当据当代之现状而为之变。

    由此观之,则所谓现代化者,即以不变之心法,应千变万化之时代。应时而现,以对其需。譬如古圣以参苓术草而制四君子法,若身处之地竟无参苓术草之名,则四君子法无所用耶?曰否,否!所谓四君子者,盖以其意,择是四药而现也。若实通其意,则于山野草丛之中,择其数种归煎,亦可得同等之效也。此所以丹医居深山之中,往往遍尝草木,以之制药,此盖丹医之现代化法则也。

    进而思之,则中医岂只在针灸方药乎?世间一切法,能现此心此意者,皆可为医者用。是以大医嘻笑怒骂,皆可活人;言谈举止,莫非是药。如济公抟身泥而为伸腿瞪眼丸者是也。

    虽然,此事非跻身圣域者难能。则学者当依此意,参当今之世,制变通之法,使一般医者,皆可法之而救困扶厄。仲景法热论而制伤寒方剂,盖此意也。

    当今之时代,实已较往昔又生巨变。人心在变,疾病在变,而环境亦变。往昔山野之草药,其功用亦因此而有不同。所以如仅守古人之方,则其效或不彰;只有通达心法,应时而变,中医才能成为真正无往而不利的医学。
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (1)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.