Willie_USA诗稿

一风也飘泪一水也深情
博文
(2018-03-12 07:39:22)
五绝除夕夜感怀 文/威力 酒香犹未远,阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
阅读 ()评论 (0)
(2018-01-22 00:12:37)
花开枝会老, 景去水无舟。 但看云中燕, 依风正自由。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
阅读 ()评论 (0)
阅读 ()评论 (0)
(2017-11-27 09:04:58)
霞入西窗窑壁暖,
风箱石碾远山声。
篱前犬跃无谁答,
垅上云稀有影耕。
莫念咸阳楼百丈,
惟祈春雨蓄三成。
沟头路尾家归汉,
月照妻儿一炕横。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2017-11-22 08:48:39)
五绝/无题 千秋一梦回,
月落三江响。
只有剑光明,
无知天直枉。 五绝/台湾岛感怀 夜天云子落,
东海白龙飞。
纵有千年劫,
中秋月当归。 五绝/无题 来饮长江水,
无忘北漠时。
秋风何处歇,
独有雁相知。 五绝(路过高尔夫球场) 几坡浮水绿, 何处续风声。 林外斜阳里, 人闲草未惊。 七绝/山间看瀑布感怀 人老[阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
(2017-11-17 18:38:26)
十里琵琶远, 春风不绿刀。 人还家国破, 怒拍一江涛。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
一叶书中老,多情梦里回,为何心思不成灰。横笛燕山枫下,双影是君随。
雨点惊秋鸟,霜残乱我眉,夕阳西去水东归。只叹无舟,只叹忆难追,只叹往生今世,独自赴云飞。 [阅读全文]
阅读 ()评论 (0)
阅读 ()评论 (0)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[>>]
[尾页]