Kastalia:情智灵性之翼

卡斯塔里亚,神话中的灵感之泉,生命之源。你赐我以情智灵性,我回报你以词赋诗文。就这样,离开了陆沉的故乡,来到了海外的古屿……
正文

近吟诗草四题

(2017-07-16 03:30:57) 下一个

近吟诗草四题

 

 

读张宣兄律诗集《百年风云速写》(上)

 

百载风云收简册,全凭横绝太空才。

沙披金拣河图显,腋集裘成锦尾裁。

诗律欲明公道在,注文犹正错踪来。

海涯吟罢涛声动,夜雨潇潇听九垓。

                                 2017、3、12

 

见南京大学莫姓教授最近讲学录,嘲之

 

皓首穷经事大哀,率真人格没荒莱。

不知苏轼裁诗史,为释济民惩世怀。

 

墨迹朱书尽幻踪,几多心曲不言中。

求真史海轻难易,又见塾师牛马风。

                                 2017、3、18

 

秋意

 

缥缃观览觉微凉,蛩唱蟋吟夜贯窗。

彩蝶偏从风叶舞,庭葵犹染落霞黄。

枯衰草绿纷披雨,烂漫枫红暗借霜。

岁月应怜人俱老,专妆秋色作春光。

 

暇余乘兴出篱门,天爽云莹斜日曛。

龙马雄图唯剩酒,青春绮梦绝无痕。

聊欣远足何须杖,自笑池波妄拟鲲。

攀越独铭高处石,他山幽邃共谁伦。

                                       2017、5、2

[自注:海岛游归,室内游泳成常规,每周两次,

每次三百米。“池波”句指此。

 

 

悼刘晓波君

 

痛矣英灵逝圄中,五洲难见烛光同。

声闻已教牢囚灭,踣踬犹加网罟重。

奇论殖民哀不智,宪章传草撼沉钟。

田横五百今安在?雷雨潜形有蛰龙。

                                         2017、7、14

 
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.